Kunstvademecum

Zdjęcie obrazu „Het begin” umieszczone jest w książce pt. Original Art Collection Kunstvademecum

ISBN 90-809089-24 uitgever; Rob Siewe prace i biografie i adresy 169 artystów hollenderskich.